ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567

รายละเอียด »

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA

รายละเอียด »

คกส.มข. เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตรเพื่อการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ

รายละเอียด »