ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

จำนวนที่รับ 80 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน 80 คน
จำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว

หมายเหตุ : การอบรมดังกล่าว ไม่ใช่การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หรือจำนวนครบ 80 คน

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203528, 061-947-5050 หมายเลขภายใน 42170
      © 2023 โดย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น