ลงทะเบียน เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
ลงทะเบียน เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์-โทรสาร 043-203528 หมายเลขภายใน 42170
      © 2015 - 2020 โดย ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น